21اردیبهشت
0

برخی از مدیران بانکی به دلیل پولشویی برکنار شدند

بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، تراکنش‌های غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی...

27اردیبهشت

اجاره پاسپورت براي سودهاي ميليوني!

افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و عبور دلار از مرز ۳۰ هزار تومان شکاف قيمت ارز در صرافي‌هاي بانکي با آزاد را عميق‌تر کرده و تا بيش از ۵ هزار تومان رسانده است.

ادامه مطلب

28اردیبهشت

تنور سودجويان نان و نانوايی ها داغ شد

پس از افزايش قيمت آرد صنايع و مستثني شدن نانوايان سنتي پز از اين اصلاح قيمت و در حاليکه مسئولان بارها از عدم اجراي قانون حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي نان و دارو خبر داده‌اند.

21اردیبهشت

افزایش مجدد ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ برنج

18اردیبهشت

توزیع ماکارونی با قیمت های جدید آغاز شد

17اردیبهشت

سرازیر شدن کیسه‌های آرد دولتی به فانتزی فروشان